Peraturan dagangan Forex

Peraturan Dagangan Forex.

Pembinaan carta

Dalam sistem dagangan Meta Trader 4, dalam pembinaan carta harga, kedua-dua nilai maksimum (High) dan nilai minimum (Low) diambil pada harga bida (Bid).

Saiz lot minimum

Lot standard mewakili 100,000 unit mata wang asas, di mana lot minimum ialah 0.01 lot biasa (atau 1,000 daripada mata wang asas).

Apabila menggunakan lot mikro (0.01-0.09), hanya satu transaksi pada setiap saat boleh dilaksanakan.

Peraturan untuk menjalankan dan melaksanakan pesanan tertangguh.

Penerimaan dan pengubahsuaian pesanan Henti tertangguh mungkin dihentikan 3 minit sebelum siaran angka makroekonomi penting dan berita politik atau ekonomi yang penting.

Pesanan yang belum selesai atau T/P dan S/L boleh diletakkan/ditempatkan jauh daripada spread bagi setiap instrumen. Jarak minimum bagi pesanan S/L boleh meningkat sehingga 10 spread, 10 minit sebelum siaran angka penting bagi statistik makroekonomi dan berita politik atau berita penting. 30 minit sebelum pasaran ditutup, tahap arahan S/L ditingkatkan kepada 25 spread. Syarat ini juga diguna pakai pada pembukaan pesanan tertangguh dan pasaran dengan penetapan awal S/L dalam julat 10 (25) spread.

Sekiranya S/L  ditempatkan dalam julat 10 spread, perisian MetaTrader 4 tidak membenarkan seseorang untuk mengubah suai secara berasingan S/L dan T/P berkaitan. Oleh itu, sebarang percubaan untuk mengubah T/P, akan di halang/sekat  secara automatik.

Pengubahsuaian dan penyingkiran T/P dan S/L sebagai pengubahsuaian atau penutupan bagi pesanan tertangguh akan ditolak jika nilai pasaran adalah 2 pip hampir dengannya.

Pelaksanaan pesanan jika pasaran dibuka dengan jurang atau jurang berlaku pada hari tersebut.

Jika pasaran dibuka dengan jurang atau jurang berlaku dalam hari tersebut (secara umum berlaku selepas hujung minggu atau hari cuti, selepas siaran data makroekonomi penting, berita ekonomi atau politik, atau dalam keadaan berlakunya  Force-Majeure, pesanan dilaksanakan seperti berikut:

  • Pesanan Ambil Untung (T/P) dilaksanakan pada harga yang telah ditetapkan;
  • Pesanan Henti Rugi (S/L) dilaksanakan pada harga yang ditetapkan;
  • Pesanan Henti Rugi (S/L) ditetapkan pada posisi tetap, dilaksanakan pada harga pasaran awal;
  • Pesanan terhad dilaksanakan pada harga yang ditetapkan.
  • Pesanan “Buy Stop” dan “Sell Stop” bagi posisi terbuka dilaksanakan pada harga pasaran awal.

Keperluan Margin.

Sekiranya pada bila-bila masa Ekuiti (baki semasa termasuk posisi terbuka) adalah sama dengan atau kurang daripada 20% margin yang digunakan oleh posisi yang telah dibuka, ejen layak berdasarkan budi bicara untuk menutup satu atau kesemua posisi terbuka bagi memenuhi keperluan margin.

Keperluan margin mungkin meningkat dari 0.5% sehingga 2% pada hujung minggu dan hari cuti (iaitu leveraj maksimum ialah 1:50 bagi tempoh tersebut). Klien adalah diwajibkan untuk membawa posisi terbuka selaras dengan keperluan margin yang meningkat sekurang-kurangnya 30 minit sebelum masa bida.

Had

Pesanan menunggu HAD JUALAN, HAD BELIAN, HENTI JUAL, HENTI BELI semuanya akan dipadamkan secara automatik dalam 180 dari selepas diletakkan.

Keadaan khas.

Dengan ini, FIBO Group memaklumkan kepada semua kliennya bahawa spread bagi akaun jenis ini boleh menjadi tinggi sementara waktu kerana turun naik yang tinggi dan (atau) kecairan yang rendah dalam pasaran. Klien boleh mencari maklumat mengenai kenaikan sementara spread bagi mata wang tertentu dalam Keadaan Dagangan (bahagian khusus Kontrak) dalam laman web kami. Dalam usaha untuk membiasakan diri mereka dengan spread sebenar bagi mata wang tertentu, klien haruslah sentiasa melawat bahagian laman web yang dinyatakan di atas.