Pemberitahuan

Sumber web yang tersenarai di bawah diketahui mengendalikan aktiviti fraud dan penggunaan haram logo syarikat Kumpulan FIBO.

Harap maklum bahawa sumber web yang tersenarai tidak berkaitan dengan pegangan kewangan antarabangsa Kumpulan FIBO dalam apa jua cara.
Maklumat yang dipos dalam sumber web yang tersenarai bagi pihak Kumpulan FIBO dan juga mana-mana pernyataan pihak ketiga yang berkaitan dengan sumber web yang tersenarai termasuk menuntut sebagai pegawai Kumpulan FIBO tidak boleh dipercayai.

Ketika ini kami sedang mengambil langkah untuk memerangi aktiviti fraud haram dan penggunaan haram logo syarikat Kumpulan FIBO dan tanda nama berdaftarnya.

Kami amat mengesyorkan supaya sebarang penggunaan klien aktif atau berkemungkinan yang eksklusif bagi laman web rasmi Kumpulan FIBO untuk mendapatkan maklumat yang boleh dipercayai dan perkhidmatan kewangan berlesen.

Kami menghargai sekiranya terdapat sebarang maklumat tentang kes-kes fraud. Anda boleh memaklumkan kami melalui e-mel [email protected] atau dalam perbualan langsung dalam laman web rasmi kami.


  • International Financial Holding EurSwiss  (eurswiss.com)
  • www.fiboda.com
  • www.fibodc.com
  • britscapital.com
  • www.fibotraders.com