Pelanggan yang tidak boleh berdagang di bawah keadaan standard (biasa) kerana kepercayaan agama mereka adalah dialu-alukan untuk membuka Akaun Islamik.

Perbezaan utama Akaun Islamik daripada akaun standard ialah kekurangan bonus untuk posisi yang dilanjutkan dan ditutup pada keesokan harinya. Caj untuk perkhidmatan ini dikenakan kepada posisi yang dibuka semalaman dari Rabu hingga Khamis sahaja.

Terma dan syarat lain untuk Akaun Islamik adalah sama dengan akaun standard. Anda boleh memiliki kedua-dua Akaun Islamik dan juga akaun dagangan biasa di dalam Syarikat.

Perkhidmatan “Akaun Islamik” diperuntukkan untuk pelanggan baru dan juga pelanggan sedia ada (ini memerlukan permohonan bertulis kepada Jabatan Khidmat Pelanggan melalui e-mel: [email protected]).

Perkhidmatan ini hanya tersedia untuk akaun MT4 Fixed.

 

Baca terma dan syarat untuk perkhidmatan “Akaun Islamik”

Terma dan syarat berikut diguna pakai untuk menyediakan perkhidmatan “Akaun Islamik” oleh FIBO Group, Ltd. (kemudian dirujuk sebagai “Syarikat”) kepada pelanggannya (seterusnya dirujuk sebagai “Pelanggan”).

 1. Jabatan Perkhidmatan Pelanggan akan melaksanakan pengaktifan perkhidmatan “Akaun Islamik” atas permintaan Pelanggan (melalui e-mel).

 2. Syarikat berhak untuk menolak permohonan perkhidmatan “Akaun Islamik” daripada Pelanggan pada bila-bila masa tanpa penjelasan lanjut.

 3. Ciri yang membezakan Akaun Islamik ialah tiada pulangan faedah, iaitu:

  • — tiada bonus untuk posisi yang dibiarkan terbuka semalaman;

 4. Sekali dalam seminggu, Syarikat akan mengenakan

  kerana menggunakan perkhidmatan “Akaun Islamik”. Caj dikenakan kepada semua posisi yang dibuka semalaman dari Rabu hingga Khamis sekitar 00.00 EET.

   

 5. Syarikat mempunyai hak yang kukuh untuk berhenti menawarkan perkhidmatan Akaun Islamik kepada Pelanggan mereka pada bila-bila masa tanpa sebarang notis terlebih dahulu. Dalam kes sedemikian, Syarikat dengan budi bicara sendiri mempunyai hak untuk:< >— Membuat keputusan menutup semua posisi terbuka di Akaun Islamik Pelanggan dan;— Mengenakan caj tambahan untuk akru swap kepada Syarikat bagi kedua-dua urus niaga dagangan sebenar dan sebelumnya yang dilakukan di Akaun Islamik. Semua Akaun Islamik yang dimiliki oleh Pelanggan tersebut akan ditukar kepada kumpulan akaun dagangan biasa.

Permintaan Pelanggan untuk mengaktifkan perkhidmatan "Akaun Islam" bermaksud bahawa Pelanggan bersetuju dan menerima Terma dan syarat perkhidmatan ini.