Peraturan

Mengikut keputusan Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan British Virgin Islands, FIBO GROUP LTD berhak untuk menawarkan perkhidmatan dalam kategori Perniagaan Pelaburan. Maklumat tentang status syarikat adalah seperti yang dipersembahkan dalam laman web pengawal selia dalam seksyen yang berkenaan di halaman 89.